Studieresa till Nederländerna om volontärarbete för äldre - Active Aging & Volunteers

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Eskilstuna leder ett nätverk för sociala frågor inom ramen för samarbetet med Eurotowns. För närvarande fokuserar nätverket på olika typer av volontärarbete. Som ett led i samarbetet deltar sju personer från Eskilstuna i en studieresa till Schiedam i Holland om volontärarbete för äldre. Besöket pågår 18-20 april.