Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

395 vargar i Sverige i vintras

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Resultatet från inventeringsperioden 2020/21 visar att det finns cirka 395 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 365 vargar.

Plan för varg inom renskötselområdet

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Just nu håller en gemensam handlingsplan för varg som befinner sig inom renskötselområdet på att tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med andra berörda aktörer. ​I och med den kommer det bli tydligare vilka åtgärder som vidtas när en varg kommer in i renskötselområdet, vem som gör vad och när det kan bli aktuellt med flytt av varg. ​

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Ökning av antalet vargar i Sverige

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade cirka 300 vargar.

Ingen licensjakt på varg 2020

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Med cirka 300 vargar i Sverige och ingen tillväxt jämfört med förra året finns det inte utrymme för licensjakt vintern 2020. Naturvårdsverket kommer därför inte att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen.

300 vargar i Sverige i vintras

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Resultatet från inventeringsperioden 2018/19 visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Det är en marginell förändring från förra vintern då inventeringen visade cirka 305 vargar.

Referensvärdet för antalet vargar i Sverige är 300 individer

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300.