​Ny omgång av SAMI:s styrelseutbildning ska bidra till jämställdhet i musikbranschen

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Idag öppnar ansökan till ännu en omgång av SAMI:s styrelseutbildning Power UP! – en utbildning för artister och musiker som ska ge deltagarna större kraft att påverka i musikbranschen och öka möjligheterna till starkare rättigheter och större intäkter. Nytt för Power UP! 2022 är ett block om jämställdhet och genusarbete.

Havererad ersättningsutredning – ett svek mot svenska musiker

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Med Utredningen om vissa ersättningsfrågor (Ju 2021:04) gavs möjlighet att föreslå en så kallad oavvislig ersättningsrätt, en garanterad minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. En möjlighet som inte tagits tillvara och viktig tid har nu förlorats. Utan rimliga ersättningar vid streaming riskerar musikers villkor att försämras ytterligare. Det menar Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), som representerar närmare 50 000 artister och musiker.

Rekordresultat för SAMI 2021

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Efter ännu ett år av pandemi visar SAMI upp ett rekordresultat för 2021. De totala intäkterna ökade med nära 25 procent, där de internationella ersättningarna står för den största ökningen, och utbetalningarna ökade med hela 40 procent jämfört med föregående år.

Modern upphovsrätt - en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

I en debattartikel i Altinget i dag bemöter musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) den kritik som Paula Bieler Eriksson riktat mot upphovsrätten och en av regeringen nyligen tillsatt utredning om ett införande av en oavvislig rätt till ersättning för artister och musiker. SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

Ny utredning kan ge artister och musiker bättre ersättning

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) välkomnar att regeringen i dag har tillsatt en utredning om möjligheten att införa en oavvislig rätt till ersättning när musik spelas i exempelvis digitala tjänster.

Bjöd på musikupplevelser under pandemiåret – nu nomineras de till Årets Initiativ 2020

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Reimersholme Hotel i Stockholm, föreningen FIKA som driver Rotundan i Halmstad och musikhotellet Slussens Pensionat på Orust är nominerade till Årets Initiativ 2020. De har chans att vinna utmärkelsen för att de på kreativa och smittsäkra sätt har hållit musiken levande under 2020, trots de utmaningar som funnits för att spela musik i offentlig miljö. Årets Initiativ utses av SAMI (Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation) och delas ut för första gången i år.

Årets Initiativ hyllar verksamheter som hållit musiken levande 2020

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

I normala fall utser SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) årligen Årets Klubb – en utmärkelse till den klubb som enligt publiken har spelat den bästa musiken under året. Men eftersom nattklubbarna varit stängda större delen av 2020 uteblir utmärkelsen i år. Istället har SAMI instiftat Årets Initiativ 2020, som syftar till att uppmärksamma de verksamheter som på kreativa och säkra sätt har hållit musiken levande under det gångna året.

SAMI träffar avtal med den indiska organisationen ISRA

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI och Indian Singers’ Association (ISRA) har undertecknat ett utväxlingsavtal avseende både ersättningar och medlems- och repertoardata. Avtalet omfattar ersättningar för musikanvändning i radio- och tv, samt offentligt framförande.

SAMI i nytt samarbete med svenska musikleverantören Baked

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) inleder ett nytt samarbete och går in som delägare i svenska musikleverantören Baked, för att kunna erbjuda musikanvändare på den svenska marknaden en helhetslösning.

SAMI och brittiska PPL i nytt samarbete med svenska musiktechbolaget Auddly

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationerna samarbetar kring unik identifiering av artister och musiker på inspelningar.