Den olympiska elden tänds i Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

Snart tänds den olympiska elden för elever i Timrå! Tisdag den 17 maj får kommunens elever i årskurs 5 prova på olika idrotter och uppleva OS på hemmaplan.

Tio unga Timrå-entreprenörer ska under några sommarlovsveckor prova på att driva företag

Pressmeddelanden Timrå kommun

I Timrå har ungefär 260 ungdomar fått sommarjobb på kommunen i år och tio av dessa ska få testa sina idéer under konceptet Sommarlovsentreprenör™ och driva ett eget företag under några veckor.

– Är vi överens? Ingen ska få tag i droger!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Timrå fortsätter det förebyggande arbetet. Håkan Fransson från Öckerö ger en rejäl dos inspiration i det drogförebyggande arbetet. – Nu samverkar vi på bred front och kraftsamlar inom Timrå för att ge så många som möjligt inspiration och verktyg för att utrota ungdomsfylleriet, säger Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet och hälsa i Timrå kommun.

Ringar på vattnet får ingen delfinansiering från Tillväxtverket

Pressmeddelanden Timrå kommun

Destination Sundsvalls besöksnäringsprojekt ”Ringar på vattnet” får inget ekonomiskt stöd från Tillväxtverket. Motiveringen till avslaget är att ”Projektet inte bedöms ha förutsättningar att uppnå mål och resultat inom tillämpligt insatsområde 3.”

After work med viktigt tema

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu är det dags för vårens andra After work. Den här gången sätter vi fokus på föräldrastrategier tillsammans med en föräldrapanel under ledning av Carina Söderlund från Studieförbundet Bilda.

Andreaz Strömgren blir ny kommunchef i Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

Kommunstyrelsen tar formellt beslut i maj. – Vi kan verkligen föreslå en toppen-kandidat som ny kommunchef i Timrå kommun. Andreaz Strömgren har helheten i sitt ledarskap och erfarenheter från offentlig sektor. Dessutom blir han en viktig tillgång och motor i vårt visionsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

Kommunen vill veta om livskvalitet, service och klimatsmart liv

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu öppnar Timrå kommun en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv i syfte att få in information från Timråborna hur de just upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

Policy för trafik- och farthinder

Pressmeddelanden Timrå kommun

Timrå kommun har antagit en policy för att främja tillgängligheten för synskadade och rörelsehindrade i trafiken. Det innebär en förändring när det gäller att utplacera farthinder på gång och cykelvägar samt gator med förbud mot fordonstrafik.

Unga och arbetslösa får nya möjligheter med traineejobb och utbildningskontrakt

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu erbjuder Arbetsförmedlingen i samarbete med Timrå kommun och Företagarna unga arbetslösa mellan 20-25 år traineejobb och utbildningskontrakt. Det innebär att man får prova på att jobba samtidigt som man går en gymnasieutbildning. Under tiden man arbetar får man lön och arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att ta emot den unge.

Ökat tryck för bygglov!

Pressmeddelanden Timrå kommun

Det händer mycket i vår kommun just nu med bland annat två internationellt uppmärksammade byggprojekt, ett större antal företag expanderar och behovet av mark är stort. Andra företag är intresserade av att bygga flerbostadshus i kommunen och intresset för enbostadshus är rekordhögt.