Naturvårdsverket ansöker om återkallelse av tillståndet för gruvan i Tapuli, Pajala

Press Releases Naturvårdsverket

Idag blev det klart att Naturvårdsverket kommer att lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå om återkallelse av tillståndet för Tapuli gruva i Pajala kommun. Naturvårdsverket anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt.

Nya digitala tjänster förenklar för företagare i Timrå

Press Releases Timrå kommun

Nu lanserar Timrå kommun ett paket av digitala tjänster som förenklar tillståndshanteringen för restaurangföretagare. E-tjänsterna baseras på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram i programmet Serverat.