Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissionen bör arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning, säger Lena Linnerborg, utredare vid Sveriges Skolledarförbund Skolkommissionens delbetänkande.

Sveriges Skolledarförbund om ökade kränkningar

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter.

Anna Hansson-Bittár är den första mottagaren av det Sveriges stora Skolledarpris på 100 000 kronor

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Priset delades ut på Nordiska Skolledarkongressen på tisdagen i Göteborg.- Jag är mycket lycklig och hedrad, säger Anna Hansson-Bittár, rektor på Brevik skola, Tyresö.Anna Hansson-Bittár får sitt pri

”Regeringen saknar ledarperspektiv”

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen. Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor, säger han.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.

Akuta frågor kräver akuta åtgärder

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.

Nytt läge kräver nya åtgärder – regeringen måste satsa på Sveriges viktigaste chefer

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson regeringen att utforma en lönesatsning på de skickligaste skolledarna. Attraktiva skolledarlöner är en investering med relativt liten påverkan på budget men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet, säger Matz Nilsson.

Det är Sveriges Skolledarförbund som har drivit frågan om lönesatsning på skolledare

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Lärarförbundets utspel att det var det förbundet som har drivit frågan om att också skolledarna ska omfattas av regeringens lönesatsning på skolans personal. Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.

Delseger för Sveriges skolledare – nu ställer vi nya krav

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson kommenterar i ledaren till Skolledaren nr 9 nyheten om att regeringen även vill satsa på skolledares löner. ​Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig delar av våra synpunkter att också skolledarna inkluderas i lönesatsningen på tre miljarder. Men vi är kritiska till att satsningen kopplas till innehavet av en lärarlegitimation.

Skolledarna kommer också att omfattas av regeringens lönesatsning på skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I den promemoria som skickats ut på remiss, skriver regeringen att den som har en lärarlegitimation och arbetar med någon form av ledande befattning i skolan, ska omfattas av satsningen med tre miljarder. Det gäller den som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund frågan om att också skolledare skulle innefattas av lönesatsningen.