Skolledarna välkomnar förslag om ökat statligt ansvar för skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​- Det är bra att det finns ett förslag att förstatliga skolan, att staten tar ett större ansvar för finansieringen för skolan och att man fortsätter att arbeta för ett professionsprogram för skolledare och lärare. Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar det förslag till överenskommelse mellan C, L, MP och Socialdemokraterna som presenterades idag.

Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Att arbeta med att förebygga sexuella trakasserier är en oerhört viktig fråga för mig och jag är mycket glad för att vi nu kan dra igång en skolturné, från norr till söder, där elever och rektorer börjar tala om de här sakerna tillsammans. På måndagsmorgonen lanserade han tillsammans med Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer kampanjen i ett inslag i Sveriges Television.

Matz Nilsson omvald till tre nya år med Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson omvaldes enhälligt och med varma applåder till förbundsordförande för en tredje period när Sveriges Skolledarförbunds 21a kongress avslutades på söndagen. - Jag kommer att fortsätta mitt arbete med stor kraft, och det här stärker mig ännu mer, sa han i sitt tacktal. Skolledarnas framtidsfrågor är de som kommer att utgöra grunden för arbetet de kommande tre åren.

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Rektorer i förskola och skola – ett välkommet likställande

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

Matz Nilsson berättar om Skolkommissionens arbete

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I den här filmen svarar Matz Nilsson på frågan om vad han är mest nöjd med i Skolkommissionens slutrapport och vilken betydelse den kommer att få för skolledarna. Han berättar också om hur förbundet h

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Påminnelse pressinbjudan: Välkommen till årets upplaga av Emmabodakonferensen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Tid:10 mars 9.15 – 15 00Plats: Emmaboda Folkets HusFramtidens förskola och skola – så heter årets upplaga av Emmabodakonferensen, som arrangeras av Emmaboda kommun och Sveriges Skolledarförbunds regio

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Idag uppvaktar Sveriges Skolledarförbund statsrådet Helene Hellmark Knutsson rörande den ledarkris som håller på att segla upp i skolan. Genom lärarlönelyftet har många lärare kommit i kapp och till och med förbi skolledare i lön. - Vi är djupt oroade för att vi får en allvarlig kris i förskolan och skolan när det ekonomiska incitamentet för att bli skolledare raderas ut, säger Matz Nilsson.