Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen vid de nationella proven. Elever som riskerar att inte nå upp till betyget godkänt måste ges återkommande chanser att ta igen kunskapsluckor. Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar för det. De lärare som blir upprörda över detta har nog helt missförstått sitt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Ledarbristen i skolan är på väg att bli akut. Det är viktigt att vi tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur fler duktiga lärare ska vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det, säger förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström uppvaktar Friskolornas Riksförbund och SKL om en satsning på skolledarnas löner.

Akut kris om det inte lönar sig att bli skolledare

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Ansvarsavståndet måste öka. Arbetsgivarna måste slå vakt om att det fortfarande finns incitament för lärare att välja en skolledarkarriär. Annars kommer vi att stå inför en ledarkris i svensk förskola och skola. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. Löneutvecklingen för skolledarna har varit bra de senaste åren, 4,7 procent i genomsnitt 2016.

Ta ansvar för lönelyftet

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lärarlönelyftet har på många håll skapat djupa sprickor i förtroendet mellan skolledning och lärare. Skolledarna tvingas nu hantera missnöjet. Effekterna av den illa genomtänkta reformen är en av de frågor som Sveriges Skolledarförbunds nya regionstyrelse för Västerbotten diskuterar när den möts i Umeå idag.

Bra förslag från Gymnasieutredningen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund ställer sig positivt till Gymnasieutredningens förslag och tror att de kan bidra till att fler elever slutför sin utbildning med goda resultat.

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande. Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Moderaterna duckar för ledarfrågan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är besviken över att Moderaterna väljer att bortse från skolledningens viktiga roll när de presenterar sina satsningar på skolan i budgetmotionen för 2017.

Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Skolledarna höjer lönekraven

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer och höjer sina rekommenderade ingångslöner. - Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Möt Sveriges viktigaste chefer i Almedalen - skolledarna!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Vad gör en skicklig skolledare?Varför pratas det så lite om utvecklingen av skolledarrollen och behovet av systematisk kunskapsutveckling kring skolledarskapet. Sveriges Skolledarförbund vill väcka fr