Regeringens lönesatsning saknar helhetstänk

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson har idag valt att lämna samtalen mellan regeringen och parterna om den planerade satsningen på höjda löner i skolsektorn. Eftersom regeringen inte kan ge besked om man avser inkludera skolledarna i lönesatsningen ser förbundet ingen anledning att sitta med vid förhandlingsbordet längre. Förbundet har svårt att stå bakom en modell med sådana uppenbara brister.

Nationellt handlingsprogram för skolans ledarskap

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets

Pressinbjudan: Möt förbundsordförande Matz Nilsson i Blekinge

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

I samband med att Sveriges Skolledarförbunds Blekingedistrikt håller årsmöte bjuder förbundet in massmedia att träffa förbundsordförande Matz Nilsson.Tid: 26 mars 2015 18.15-20.30Plats: Östersjöskolan

Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds medlemmar vill kunna möta den ökade mängden asylsökande barn och ungdomar med hög kompetens och föreslår att Skolverket får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för en mer offensivt mottagande med kraftfulla satsningar på språkstöd, elevhälsa, validering och studiehandledning på modersmålet.

Pressinbjudan: Ansvarskonferens i Malmö

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Ett av de viktigaste områdena är tillit och tilltro i styrningskedjan – hur ser den lokala huvudmannanivån på det? Vilken bild har aktiva skolledare? Hur ser våra nationella skolpolitiker på ansvarsfrågan. Möt representanter från riksdagen och fristående huvudmän och rektorer, som diskuterar hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre.

Pressinbjudan: Ansvarskonferensen i Uppsala

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Möt representanter från politiken, forskningen, kommunen och rektorer, som under en eftermiddag diskuterar hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre.

Bra höjning till skolledarna men fortfarande för låga löner

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Lönerna för landets skolledare har höjts med drygt tio procent de senaste två åren. Men det går alldeles för långsamt, säger förbundsordförande Matz Nilsson när årets löneförhandlingar startar för Sveriges skolledare. Han varnar för att bristen på erfarna skolledare kan bli ännu större om inte lönerna höjs rejält. Vår utgångspunkt är att ingen skolledare ska ha en lön under 50 000 kronor.

Pressinbjudan: Ansvarskonferens i Göteborg

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lena Hallengren, S, ordf utb utsk, Camilla Waltersson Grönvall, M, ledamot utb utsk, Karin Pleijel, MP och Helene Odenjung, FP, Göteborgs stad samt Marcus Strömberg, vd Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre, både i Göteborg och i landet i stort?

Pressinbjudan: Ansvarskonferens 2015

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Nu arrangerar Sveriges Skolledarförbund sin andra ansvarskonferens. Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic, grundskoledirektör Håkan Edman, Stockholm och Sofia Larsen, chef grundskola Academedia, diskuterar tillsammans med förbundsordförande Matz Nilsson och några rektorer om hur ansvaret för barns och elevers utveckling och resultat ser ut, och framför allt kan bli bättre?