Bra med satsning på specialpedagogik

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen oc

Inget lagförbud mot mobiler

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Pressinbjudan: Debatt om risken för en ledarkris i skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson debatterar lönesveket mot skolans ledare i Halmstad ikväll. Riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Heléne Petersson (S) som båda sitter i Riksdagens utbildningsutskott besöker Halmstad i kväll för ett samtal kring hur regeringen resonerat när skolledarna utesluts från den planerade lönesatsningen på skolan.

Bra råd från Oecd i linje med Sveriges Skolledarförbunds uppfattning

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​- Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson de slutsatser och råd som Oecds expertgrupp presenterade på måndagen. Styrsystemet i svensk skola, måste förstärkas, menar Matz Nilsson. Den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.

Stora framgångar för Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund har blivit skolledarnas samlade röst och det är vi mycket stolta över. Skolledarna i Sverige finns nu med i alla frågor som gäller skolan, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson, som på lördag öppnar förbundets 20:e kongress. Gustav Fridolin inviger kongressen och den nya skolkommissionens ordförande Anna Ekström, kommer också att närvara.

Matz Nilsson kommenterar Vårbudgeten

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson saknar satsningar på skolans ledarskap i regeringens Vårbudget. Nu är det dags att frågan om ledarskapet i skolan på allvar. Det blir ingen verklig förändring om man inte fullt ut förstår vikten av ledarskapets betydelse för skolans utveckling och resultat, menar Matz Nilsson. Han har tidigare varit kritisk mot att regeringens skolsatsningar är för ensidigt utformade.

Regeringens satsningar saknar helhetstänk

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson varnar för ledarskapskris i skolan.

Matz Nilsson tar plats i Skolkommission

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson kommer att ingå i den Skolkommission som regeringen beslutade att tillsätta idag. Skolkommissionens uppdrag omfattar att analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och lämna förslag till en långsiktig utvecklingsplan. Första avrapporteringen ska lämnas i november 2015 och slutrapporten i januari 2017.

Öppet brev till ansvariga ministrar: "Exkludera inte rektorerna när lönerna höjs"

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund kan inte acceptera att skolledarna exkluderas i den planerade satsningen på höjda löner i skolan. Skolledarna, som har det övergripande ansvaret för verksamheten, måste omfattas av satsningen om den ska fungera, skriver förbundsordföranden i ett öppet brev till de ansvariga ministrarna Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin och Aida Hadzialic.

Motala kommun får årets skolledartårta!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Årets skolledartårta delas ut onsdagen den 8 april kl 11.45 på Levins Kök, Bispmotalagatan 3, Motala. Anledningen är att lönerna för Motalas skolledare höjts med 20 procent på två år.