Matz Nilsson debatterar framtidens välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Frågan om de privata företagens vara eller inte vara som välfärdsproducenter fortsätter att vara omdebatterad. I en debatt på Kvalitetsmässan i Göteborg idag diskuterar Matz Nilsson vilka regleringar som behövs och vilken roll de privata företagen spelar. Det är dock viktigt att alla aktörer som driver förskola och skola lever under offentlighetsprincipen.

Nu är det dags! Nu kan du anmäla dig till Nordiska Skolledarkongressen 15-16 mars 2016!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Från och med den 26 oktober öppnar anmälningssidan till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 15-16/3 2016. På Nordiska Skolledarkongressen inleder också Sveriges Skolledarförbund sitt 50-årsjubileum. Och på kongressen delar förbundet ut för första gången sitt stora Skolledarpris – Sveriges största pris till en verksam skolledare.

Bra med Komvux-garanti men det saknas fortfarande satsningar på ledarskapet

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​Sveriges Skolledarförbund välkomnar de satsningar på skolan som regeringen presenterade idag. Särskilt glädjande är den rätt till vuxenutbildning som regeringen föreslår.

På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

​På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris! Priset är Sveriges största pris till en skolledare och delas ut vartannat år i samband med den Nordiska Skolledarkongressen. Priset går till en skolledare som har gjort extraordinära insatser och har sitt arbete och verksamhet djupt grundat i Sveriges Skolledarförbunds yrkesetiska kod. Prissumman är 80 000 kronor.

Skolledarnas dag

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

För tredje året i rad firas Skolledarnas dag den 3 september. Mottot i år är ”Vi samlar alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer” Årets läsårskampanj som härmed inleds vill lyfta den accelererande rekryteringskrisen för skolledare.och uppvakta våra politiker nationellt och lokalt med en ”öppen inbjudan” att diskutera strategisk kompetensförsörjning.

Bra satsningar på utbildningsområdet men varför blunda för ledarbristen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande Matz Nilsson ser brister i regeringens satsningar på utbildning i budgetpropositionen. Vi kan fortfarande inte se att regeringen ägnar frågorna om skolans ledarskap något större intresse. Positivt är dock att staten stärker upp kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning för de många barn i skolåldern som kommer till Sverige och satsningen på vuxenutbildningen.

Pressinbjudan: Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson besöker Kalmar. Nu behövs en satsning också på skolledarna!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Bakom den stundande lärarbristen, väntar en allvarlig, och kanske än mer avgörande brist – bristen på skolledare - rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.Lönerna för skolledarna måste höjas

Regeringens satsning leder fel

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

Pressinbjudan: Möt Sveriges viktigaste chefer i Almedalen

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Välkommen till Sveriges Skolledarförbunds seminarier under Almedalsveckan.På måndag den 29 juni, kl 14.30 – 15.30 diskuterar utbildningsminister Gustav Fridolin skolledarnas avgörande betydelse för re

Ny kritik till statsråden om lönesatsningen på skolan

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Regeringen står fortfarande kvar vid sin modell där skolledarna, som har det övergripande ansvaret för skolan, exkluderas från den planerade satsningen på höjda löner i skolan. Matz Nilsson, ordförand