Sveriges Skolledarförbund Backar på Järvaveckan!

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Backa - initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Backa är en kunskapsplattform som kan öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och