Västra Götalandsregionen stöttar näringslivet i Västsverige

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

En snabb inbromsning i ekonomin slår extra hårt mot Västsverige. Västra Götalandsregionen (VGR) har det samordnande ansvaret för den regionala näringslivspolitiken och kulturpolitiken och arbetar nu för att dämpa de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för Västsveriges företag.

Hälsa på lika villkor?

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Pressinbjudan: Ledarskap och samverkan i en tid av omställning – temat på årets framtidskonferens

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd­ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Temat på årets regionala konferens Framtid Västra Götaland är därför ledarskap och samverkan i en tid av omställning.

Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Igår tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.

Familjecentralens Matkasse fixar middán

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Ett gäng föräldrar önskade enkla och goda recept till hela familjen – och svaret blev en matkasse. Med inköpslista, sex veckomenyer, tips på allt från partymat till läckra frukostar är det lätt att komma igång. Häng med på ett smakfullt event på Familjecentralen i Herrljunga.

Så ser framtidens industripolitik ut

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Igår träffade parterna i Västsvenska Arenan näringsminister Ibrahim Baylan för att diskutera framtidens industri. En bransch som sysselsätter 1 miljon personer och står för 70 procent av Sveriges exportvärde. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson var på plats och deltog i ett panelsamtal där hon betonade vikten av test och demonstrationsanläggningar som ett viktigt nästa steg för industrin.  

De får eleverna att prata om det svåra

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.

Ta chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2019!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

För fjärde året i rad drar en ny omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats” igång runt om i Västsverige. Under året kommer deltagande arbetsplatser att inspireras och stöttas i sitt arbete att få fler anställda att börja cykla. De tre arbetsplatserna som jobbat på bäst uppmärksammas i ett filmklipp om Cykelvänlig arbetsplats.

Psykisk ohälsa hos barn – fokus på årets folkhälsokonferens

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar. Att 3 091 elever i Västra Götaland gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet under 2018 är ett hot mot såväl livskvalitet och hälsa som tillväxt och kompetensförsörjning. På årets folkhälsokonferens är temat ”Fullföljda studier – för liv och framtid!” eftersom vi vet att en fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.

Borås Fältrittklubb får folkhälsopriset – ett riktigt hästjobb!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Varje år delar Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté ut ett pris till någon eller några som gjort särskilda insatser för att förbättra folkhälsan. I år prisas Borås Fältrittklubb för sitt samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Borås som tydligt visar att hästarna och ridningen har en stor behandlande effekt för barn och unga med psykisk ohälsa.