Folktandvården bygger nytt för ökad tillgänglighet

Pressmeddelanden Folktandvården Västra Götaland

Under dagens möte tog tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan för 2018. Planen innehåller flera satsningar på nya kliniker i olika delar av Västra Götaland för att möta befolkningens behov av tandvård.