Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Under tidigt 2000-tal skapades alternativ television av konstnärer i Europa. Ambitionen var bland annat att uppmana publiken till kritiskt tänkande. Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008.

TV4:s Anna Lindmarker blir gästprofessor på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Södertörns högskola och TV4 fördjupar sitt mångåriga samarbete när Anna Lindmarker blir adjungerad professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Nya doktorander på högskolan

Pressmeddelanden Södertörns högskola

För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.