Programmet släppt för Bokmässans Biblioteksscen

Pressmeddelanden VGR Kulturutveckling

Årets upplaga av Bokmässan går av stapeln den 23-26 september 2021 och precis som vanligt är torsdagen och fredagen särskilt riktade mot bransch och inte minst bibliotekarier. Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för programmet på Biblioteksscenen och presenterar ett varierat program som tar upp biblioteksfrågor och biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv.

Arena 49 - samlad kraft för hållbar samhällsutveckling.

Pressmeddelanden VGR Kulturutveckling

Natur- och kulturarvet är en gemensam tillgång för alla invånare i Västra Götaland. Under Arena 49 lägger vi tillsammans öronen mot marken, inspireras och fäster blicken mot framtiden. Med samlade krafter kan vi skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arena 49 är en mötesplats för politiker, tjänstemän och andra aktörer och arrangeras 2 december på Eriksbergshallen i Göteborg.