Rektorernas löner ökade 3,6 procent

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för Sveriges rektorer ökade med 3,6 procent 2021. Mest tjänar skolledarna i Stockholms län, i genomsnitt 62 200 kronor i månaden. Lägst är den genomsnittliga månadslönen för rektorerna i Dalarna, 51 500.

Lägsta rektorslönerna i Dalarna

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Dalarna har landets lägsta rektorslöner. I genomsnitt tjänade en skolledare i länet 51 500 kronor i månaden 2021. Landets genomsnitt är 56 800 kronor

Dålig löneutveckling för rektorer i Blekinge

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Löneutvecklingen för rektorerna i Blekinge släpar efter landet i övrig. Förra året ökade Blekingerektorernas löner med bara 2,3 procent. Sämst i Sverige. Medellönen för skolledarna i Blekinge var 2021 54 900 kronor i månaden, knappt två tusen mindre än medellönen för alla rektorer i Sverige.

Skolledarnas ordförande omvald

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar sin fjärde treårsperiod.

Säffles skolchef omvald

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Erica Andrén, skolchef i Säffle, valdes om till första vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen.

Gislavedsrektor vald till vice ordförande för skolledarna

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Daniel Söderberg, rektor vid vuxenutbildningen i Gislaved valdes till Sveriges Skolledarförbunds presidium som andre vice ordförande när förbundets kongress avslutades på söndagen.

Matz Nilsson omvald som ordförande

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, Malmö, omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar därmed sin fjärde treårsperiod.

Lägre löneutvecklingstakt hotar rekryteringen av rektorer

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för Sveriges skolledare ökade i fjol med 3,2 procent. Det är ett sämre utfall än 2019. En utveckling som oroar Sveriges Skolledarförbund förbundsordförande Matz Nilsson. - Vi är absolut inte nöjda. Särskilt inte ett år då förbundets medlemmar har tagit ett så stort ansvar för verksamheten i förskolan och skolan under rådande pandemi.

Rektorslönerna bromsar in i Örebro län

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

Sex procents löneökning 2019 för Örebro läns rektorer, men i fjol bara 2,7 procent. Det är den största inbromsningen av rektorslönerna i landet visar lönestatisk från Sveriges Skolledarförbund idag.

Rektorslönerna ökar minst i Kalmar län

Pressmeddelanden Sveriges Skolledarförbund

För några år sedan hade Nybro kommun landets bästa löneutveckling i landet för sina skolledare. 2020 bromsade dock lönerna upp för rektorerna i hela Kalmar län. Länets rektorer fick den sämsta löneökningen jämfört med sina kolleger i hela Sverige i fjol visar ny statistik från Sveriges Skolledarförbund.