Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.

Hasse Persson får årets kulturpris från Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hasse Persson är fotografen från Hyssna som började sin bana på Borås Tidning vid femton års ålder. Sedan dess har kameran tagit honom ut i världen och världen till Sverige. Hans unika fotografier av okända människor på Studio 54 i New York har gått till fotohistorien. Idag tilldelas han Västra Götalandsregionens kulturpris. Han är den första fotografen som får priset.

Stor ökning av stipendier till kulturutövare i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I dag tillkännages över 100 stipendiater som tilldelas något av Västra Götalandsregionens stipendier inom kultur. Utöver de ordinarie utdelningarna tillkommer extra, med anledning av den svåra situation som många utövare befinner sig i på grund av covid-19. Det innebär att fler än dubbelt så många får kulturnämndens kulturstipendier, och ytterligare 35 stipendiater får det nya Residency at Home-stipendiet från Styrelsen för kulturutveckling. På måndag utlyser VGR dessutom 100 nya utbildningsstipendier för kulturutövare att söka.

Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen satsar på det fria kulturlivet: olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna, samt stöd till kulturens mindre organisationer, som är avgörande för den kulturella infrastrukturen. Dessutom säkras basfinansiering för 80 organisationer med treåriga stöd, oavsett om arrangemang ställs in.

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka mega­trender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Västra Götalandsregionens kulturstipendiater 2019

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen gratulerar årets stipendiater. På eftermiddagen den 12 juni delades Kulturnämndens årliga arbets- och kulturstipendier ut i Göteborg. Stipendierna ska förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland.

Lina Ekdahl får Västra Götalandsregionens kulturpris 2019

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturpris 2019 går till poeten och författaren Lina Ekdahl. Priset delades ut under Regionfullmäktiges sammanträde den 11 juni i Uddevalla.

Dubbelt så mycket dans till barn och unga

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu ska Regionteater Västs populära klassrumsproduktioner Silent Disco och Magnet dubbleras, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Satsningen innebär att ytterligare ca 9000 barn och unga får möjlighet att uppleva dans. 

Stöd till byggnadsvårdsmässa i Mariestad 2019

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Byggnadskonventet i Mariestad är en mötesplats för byggnadsvården i Sverige och Norden. I år får konventet åter en efterföljande dag med byggnadsvårdsmässa för allmänheten, genom stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Var med och påverka VGR:s nya kulturstrategi 19-20 februari

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 19 och 20 februari bjuder Västra Götalandsregionen (VGR) in till open hearings om det första utkastet till ny Kulturplan och -strategi för VGR. Anmäl dig för att delta på plats i Göteborg eller Herrljunga. Det går även att lämna skriftlig respons på utkastet på vår hemsida.