Lägesrapport VGR: Gott om lediga vaccinationstider för höstdosen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

För en månad sedan började vaccinatörerna i Västra Götalandsregionen att vaccinera invånare över 65 år med en påfyllnadsdos mot covid-19. Sedan dess har lite mer än var fjärde invånare i åldersgruppen i Västra Götaland tagit möjligheten, visar preliminära siffror. "Det bekymrar mig och jag vill uppmana alla som är över 65 år att ta höstdosen mot covid-19", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccination mot covid-19 inför höst- och vintersäsongen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Även personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill. Du hittar alla vaccinatörer på Västra Götalandsregionens samlingssida. "Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det. Covid-19 brukar spridas mer under höst- och vintermånaderna och vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla födda 1957 och tidigare

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är födda 1957 och tidigare. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.

Lägesrapport VGR: Viktigt att alla över 80 år tar sin fjärde dos vaccin

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I mitten av februari öppnade Västra Götalandsregionen för vaccination av en fjärde dos för alla personer över 80 år. Nu uppmanar vaccinationssamordnare Kristine Rygge att alla i denna grupp tar chansen och bokar en tid: "Jag ser att allt för få i denna grupp har vaccinerat sig en fjärde gång. Jag vill uppmana alla som är 80 år och äldre att boka en vaccinationstid."

VGR börjar med dos 4 från vecka 8

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Pandemin går in i en ny fas men Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att erbjuda vaccination som skyddar invånarna mot allvarlig sjukdom. Vecka 8 startar vaccination med dos 4 till personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård samt 80 år och äldre.

Tre miljoner vaccinationer - ny vaccinationsdag imorgon

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu har över tre miljoner vaccindoser getts i Västra Götaland. På lördag håller 150 mottagningar öppet för drop-in-vaccination med första, andra och tredje dosen till alla som vill passa på. "Vaccination är fortfarande det bästa skyddet mot svår sjukdom", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

VGR utmanar västsvensk idrott – ta den för laget

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen utmanar idrottsföreningar och supportrar att ta den för laget – vaccination mot covid-19. “Vaccination är vägen mot ett fungerande samhälle igen”, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR.

Från 10 januari kan alla 18 år och äldre boka dos 3

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 10 januari öppnar Västra Götalandsregionen (VGR) bokningen av tredje dosen vaccin mot covid-19 för alla som fyllt minst 18 år. Det måste ha gått minst sex månader sedan andra dosen. För att så många som möjligt ska kunna ta tredje dosen arrangerar VGR en stor drop-in-dag lördagen 22 januari med fler än 130 vaccinatörer runt om i Västra Götaland.

Digital pressträff 8 december: Pandemiläget i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 8 september klockan 13:00.

Lägesrapport vaccination: Nya mobila enheter ska underlätta för fler att vaccinera sig

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, intensifierar nu än mer arbetet med riktade insatser i områden med låg vaccinationstäckning. Från nästa vecka kommer nya mobila vaccinationsmottagningar att finnas på torg och mötesplatser.