Digital pressträff 10 mars: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 9 konstaterades 4 890 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 10 mars klockan 13:30.

Lägesrapport VGR: Stor ökning av covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall - en ökning med 25 procent. Smittskyddsläkaren uppmanar nu alla att axla sin del av ansvaret för att bromsa smittan.

Digital pressträff 24 februari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 7 konstaterades 4 762 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 1 procent mer än föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 24 februari klockan 13:00.

Lägesrapport VGR: Nu ökar antalet fall av covid-19 igen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Efter flera veckors minskning har nu antalet nya fall av covid-19 börjat öka på nytt. Under vecka 6 konstaterades 4 737 fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 14 procent fler än föregående vecka.

Digital pressträff 10 februari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 5 konstaterades 4 160 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är ungefär lika många som den föregående veckan. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 10 februari klockan 14:00.

VGR lägesrapport: Färre fall av covid-19, men stickprov tyder på förekomst av den brittiska virusmutationen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 4 konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka. Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka 4 kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen.

Digital pressträff 27 januari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 3 konstaterades 4 270 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 29 procent färre än föregående vecka och tredje raka veckan med en minskning. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 27 januari klockan 14:00.

Lägesrapport VGR: Sjukvården pressad men tiotusentals vaccineras

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vaccinering mot covid-19 fortsätter som planerat och över 35 000 doser har levererats ut från Västra Götalandsregionen. Denna vecka ges dos två till de äldre som var först ut och vaccinering av personer med hemtjänst inleds. Förra veckan påbörjades vaccination av vård- och omsorgspersonal. Trycket på vården är fortsatt stort, även om antalet nya fall av covid-19 och behovet av sjukhusvård minskade under vecka 2.

Digital pressträff 13 januari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 1 konstaterades 6 836 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 17 procent färre än under vecka 53. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 13 januari klockan 13:00.