Välkommen till pressträff – även digitalt: Nationell konferens om klimatanpassning ska få fler att göra mer

Pressmeddelanden SMHI

Med konferensen ”Klara, färdiga, gå” den 4 - 5 oktober vill SMHI genom inspiration och kunskap bidra till utvecklingen och tydliggöra utmaningarna – men även alla de möjligheter som klimatanpassning kan medföra.

Välkommen till pressträff: Nationell konferens om klimatanpassning ska få fler att göra mer

Pressmeddelanden SMHI

Idag ser vi tydligt effekterna av ett klimat i förändring. Därför är det av största vikt att arbeta både med att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Många organisationer står i startblocken, men arbetet behöver ta mer fart. Med konferensen ”Klara, färdiga, gå” den 4 - 5 oktober vill SMHI genom inspiration och kunskap bidra till utvecklingen och tydliggöra utmaningarna – men även alla de möjligheter som klimatanpassning kan medföra.

Save the date - pressträff: Nationell konferens om klimatanpassning ska få fler att göra mer

Pressmeddelanden SMHI

Med inspiration, information och samverkan vill SMHI bidra till att fler gör mer och tar klivet från ”klara, färdiga” till ”gå”.

PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelanden SMHI

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelanden SMHI

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Påminnelse: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelanden SMHI

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelanden SMHI

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Pressmeddelanden SMHI

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Pressmeddelanden SMHI

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet idag

Pressmeddelanden SMHI

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur går det med arbetet att klimatanpassa samhället? Vilka konkreta åtgärder behövs? Idag lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport om det svenska klimatanpassningsarbetet till regeringen.