FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

Pressmeddelanden SMHI

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Pressmeddelanden SMHI

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Pressmeddelanden SMHI

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Pressmeddelanden SMHI

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Nya rapporter från FNs klimatpanel

Pressmeddelanden SMHI

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Pressmeddelanden SMHI

------ OM SMHI ------

Ny film om klimatanpassning

Pressmeddelanden SMHI