Nationella uppdrag för leversjukvård till Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, denna gång inom leversjukvård. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lägesrapport VGR: Covid-19 ökar på nytt i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland ökar. Vecka 42 konstaterades 737 nya fall, en ökning med 23 procent jämfört med föregående vecka. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg betonar att det är viktigt att stanna hemma om du känner dig förkyld.

Nationellt uppdrag för högspecialiserad ryggmärgsvård till Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen får ytterligare två nationella uppdrag om högspecialiserad vård, bland annat inom ryggmärgsskador. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och riktar sig till patienter som behöver rehabilitering efter en skada eller sjukdom i ryggmärgen.

VGR lägesrapport: Minskning av antal fall covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

För första gången på tio veckor minskar antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 37 konstaterades 1 433 nya fall, vilket är 22 procent färre än föregående vecka. ”Pandemin är inte över, jag vill betona det”, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning men gott om vaccin

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Smittspridningen fortsätter att öka i Västra Götaland – totalt 1 843 nya fall under vecka 36 innebär en ökning med 34 procent. Sjukvården ser fortsatt att många ovaccinerade personer blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt finns det gott om vaccin och lediga tider att boka.

Lägesrapport VGR: 65 procent av 16 år och äldre fullvaccinerade i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

En milstolpe har nåtts i Västra Götaland med över två miljoner givna vaccindoser mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 65 procent av invånarna över 16 år blivit fullvaccinerade. Om en månad avslutar Västra Götalandsregionen, VGR, det som kallas fas 4. Vårdcentraler och sjukhus blir återigen ett nav för vaccinationerna. Antalet vaccinatörer blir färre och insatserna än mer riktade mot grupper med låg vaccinationsgrad.

Lägesrapport VGR: Smittspridningen minskar ytterligare men pandemin fortsätter

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Sjukvården i Västra Götaland är belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Under vecka 25 bekräftades totalt 234 nya fall i hela länet. Smittskyddsläkaren påminner om att följa råd och restriktioner i sommar – inte minst vid resor.

Digital pressträff 16 juni: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 16 juni klockan 13:30.

Smittspridningen minskar och vaccinationstakten ökar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Sjukvården i Västra Götaland är fortfarande belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Idag startade vaccinationen av invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats.

Digital pressträff 2 juni: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 2 juni klockan 13:30.