IVO behöver fortsätta effektivisera sin tillsyn

Pressmeddelanden Statskontoret

Statskontorets utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med motiven för att bilda myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. För att komma tillrätta med tidigare brister är det dock viktigt att IVO kortar handläggningstiderna och stärker det juridiska stödet.

Klagomål mot vården kostar för mycket

Pressmeddelanden Statskontoret

Stora utmaningar för IVO:s tillsyn

Pressmeddelanden Statskontoret