Omfattande inventering av missionshus och missionskyrkor nu som bok!

Pressmeddelanden VGR Kulturutveckling

Missionshus och missionskyrkor är ett värdefullt kulturarv som vuxit fram ur väckelserörelsen under 18- och 1900-talet. Stig Florén har sedan 1997 inventerat och dokumenterat inte mindre än 627 byggnader som nu finns redovisade i boken ”Missionshus och missionskyrkor - missionshusinventeringen inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland”. Boken släpps 6 november.