Glädjebesked för Södertörns högskola - i praktiken ett universitet

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden. Södertörns högskola likställs därmed i praktiken med ett universitet inom områdena historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Inom dessa områden finns en stor andel av högskolans undervisning och forskning.