Nicole vaccinerade minst 2 000 personer

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Blivande sjuksköterskan och medarbetaren på Sophiahemmet Nicole Assine, var en av de som bidrog till att Sophiahemmet kunde vaccinera 37 000 personer mot covid- 19. Hennes arbete på vaccinationen var både intensivt och variationsrikt – men mötet med personerna som vaccinerades det viktigaste. Följ med på en tillbakablick till hösten 2021.

Ät skonsamt efter vinterkräksjukan

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Hilmar Gerber, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om vinterkräksjukan och ger sina bästa råd om kost efteråt.

”Viktigt att hjälpa till med covid-19 vaccineringen”

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Pensionerade sjuksköterskan Catharina Westrin är en av dem som arbetat i Sophiahemmets vaccination. Det är viktigt att kunna hjälpa till tycker hon.

Influensavaccinering extra viktig i år

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Christina Rönnmark, läkare och specialist i allmänmedicin vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet, förklarar hur vaccin fungerar, varför vissa bör ta influensavaccin och varför det är extra viktigt denna säsong.

”Möttes av en enorm tacksamhet”

Pressmeddelanden Sophiahemmet

När Mikael Horal fick frågan om han kunde vara en av de ansvariga läkarna som arbetade med Sophiahemmets vaccination mot covid-19, tackade han ja direkt. Det kändes både relevant och meningsfullt att få hjälpa att bekämpa pandemin.

Digitalisering förbättrar vården

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Förra våren började Husläkarmottagningen Sophiahemmet med videomöten med patienterna. Resultatet blev så lyckat och uppskattat att tjänsten permanentats.

Stöd till läkarbeslut för bättre cancervård

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Ett unikt samarbete mellan två konkurrerande IT-leverantörer har lett till en helt ny digital lösning där primärvårdsläkare får stöd i att göra rätt bedömningar vid misstänkt prostatacancer. Nu pilottestas det tekniska systemet på Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Framtidens e-hälsa på Sophiahemmet

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Sophiahemmet och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) löser nu utmaningarna att dela patientinformation trots olika journalsystem. Detta tack vare ett innovativt samarbete med e-hälsoföretaget FRISQ och leverantören av hälsoinformationssystem Compugroup Medical (CGM). 

På Sophiahemmet har de äldre en egen mottagning

Pressmeddelanden Sophiahemmet

På äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet är vården individanpassad. Patienterna får till exempel lite längre tid hos läkaren eller hembesök om det behövs.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet är först med kvalitetsdeklaration

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Fram till nu har det inte funnits någon gemensam modell för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg att redovisa hur man arbetar med kvalitet. Därför har branschorganisationen Vårdföretagarna tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen på ett tydligt och strukturerat sätt beskriver sitt kvalitetsarbete.