Har litteraturen någon roll i dagens Europa? Poeten Tomas Venclova gästar Stockholm

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den prisbelönte poeten Tomas Venclova kommer till Stockholm och Södertörns högskola. För ett samtal kring litteraturens roll, poesi som verktyg för att överskrida tid och språk samt minnespolitiken i dagens Litauen.

Ny bok slår hål på myten om ett islam

Pressmeddelanden Södertörns högskola

”Islam –en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörn högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet.

”Ett erotiskt möte mellan gud och människa”

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Jag tror inte på gud, men…

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi – men vi kallar oss inte för kristna. När vi däremot ser andra fira ramadan och be ser vi dem som muslimer. Det är andra som är religiösa. Inte vi.

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Att använda berättelser för att nå ut med olika budskap har blivit allt mer populärt bland organisationer på senare år. Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om corporate storytelling ur ett språkvetenskapligt perspektiv. I avhandlingen undersöks material hämtat från två företag, en kommun och en församling.

Föreläsning och pressträff med hedersdoktor Rosa Taikon - 27 nov

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Rosa Taikon utses till hedersdoktor på Södertörns högskola. Hon är känd för sin kamp för romers rättigheter och för sitt konstnärskap.