Lägesrapport VGR: Antalet inneliggande med covid-19 ökar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet patienter som behöver sjukhusvård till följd av covid-19 ökar i Västra Götalandsregionen. På onsdagsmorgonen var 63 personer inneliggande varav nio vårdas på IVA. Även smittspridningen ökar och vecka 47 bekräftades 1670 nya fall.

Västra Götalandsregionen välkomnar sina första BT-läkare

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 8 november välkomnar Västra Götalandsregionen (VGR) för första gången 25 läkare som ska genomföra sin bastjänstgöring (BT) i regionens verksamheter.

Patienterna nöjda med Västra Götalandsregionens sjukhusvård

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.

Satsningar på folkhälsa i Ale kommun

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-03

Satsningar på folkhälsa i Kungälv

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu satsar västra hälso- och sjukvårdsnämnden folkhälsomedel för att utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med Kungälvs kommun. Arbetet ska bland annat fokusera på ungas hälsa, familjecentral och familjehus. 

Pensionärsråd utser årets vårdcentral för äldre

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Kustens vårdcentral i Ytterby har idag utsetts till årets vårdcentral för äldre av västra hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd. Kriterier så som antal hembesök, tillgänglighet och fördjupad läkemedelsgenomgång av äldre styrde utfallet.

Ny vårdcentral i Lerum

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

En ny vårdcentral i privat regi kommer att öppna i Lerum vid årsskiftet. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sitt sammanträde att kontrakt nu kan tecknas.

Fortsatt fri tandvård för 24-åringar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti att behålla erbjudandet om fri tandvård för unga vuxna till och med 24 år. Detta trots ett förväntat beslut av riksdagen om ett nationellt system som sträcker sig till 23 år.

Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 augusti

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder idag tisdag den 23 augusti. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet.

21,5 miljoner till att stärka kvinnors hälsa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att drygt 21 miljoner kronor ska satsas på att stärka kvinnors hälsa. Satsningen ska i första hand användas för att nå kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden samt för att förbättra vården för kvinnor med kroniska sjukdomar.