Hälsa på lika villkor?

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

En hälsosammare framtid – titeln på WHO:s årsmöte i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) tar emot representanter från hela världen när WHO – World Health Organization’s nätverk Regions for Health Network arrangerar sitt årsmöte i Göteborg den 10–12 juni. Agendan för årsmötet är ”Building a healthier future for all: a role to play for everyone” och handlar om FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländer och regioner kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Här är Sverige och VGR ett framgångsexempel.

Bäst i Tidaholm och sämst i Färgelanda

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Mer än 25 000 svar på årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” i Västra Götaland har kommit in.Men det räcker inte! Vi saknar fortfarande väldigt många svar från framför allt Färgelanda, Munkedal, Vårgårda, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Strömstad. Kommuner med högst svarsfrekvens hittills är Tidaholm, Tranemo och Sotenäs.

Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2017 utsedd!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.

Rekordmånga kommuner och företag vill bli cykelvänligast

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu drar årets omgång av ”Cykelvänlig arbetsplats” igång, och antalet kommuner och företag som deltar väntas bli rekordstort. 19 av kommunerna i Västsverige kommer att stötta och inspirera företag som vill få fler anställda att börja cykla – och till hösten utses Västsveriges mest cykelvänliga arbetsplats.