Pressinbjudan: Ledarskap och samverkan i en tid av omställning – temat på årets framtidskonferens

Press Releases Västra Götalandsregionen

Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd­ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Temat på årets regionala konferens Framtid Västra Götaland är därför ledarskap och samverkan i en tid av omställning.

Pressinbjudan - Århundradets budget

Press Releases Katrineholms kommun

 – Jag törs påstå att detta är den bästa, starkaste och mest ansvarsfulla budget i Katrineholms snart, hundraåriga historia, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

Press Releases SMHI

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Eskilstuna växer – hur vill vi att vår stad ska se ut?

Press Releases Eskilstuna kommun

Media inbjuds till Näringsrik frukost den 10 maj som kommer att handla om Eskilstunas styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar och framtida planer för staden och kommunen.