Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.

Nationell life science-konferens med VGR som en av värdarna

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Därför bjuder Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West tillsammans med Regeringskansliet in till en digital nationell konferens med fokus på konkreta resultat inom Life Science-området.

Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på AI Sweden

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

AI Sweden på Lindholmen i Göteborg har etablerat sig som en motor för det svenska AI-ekosystemet och en central aktör såväl nationellt som i Västsverige för att driva och samla frågor kopplat till tillämpad AI, attrahera kompetens samt skapa förutsättningar för samverkan. Idag tog regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om 21 miljoner kronor att medfinansiera AI Sweden under ytterligare en period, 2022-2024.

Västra Götalandsregionen kommenterar beslut av utvecklingscentrum för batterier i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.

Pressinbjudan till politiskt samtal: Hur kan Västsverige bli ett fäste för bioinnovation från havet?

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Inom ramen för Västerhavsveckan hålls torsdag 6 augusti en eftermiddag för särskilt inbjudna lokala, regionala och nationella politiker, på Tjärnö i Strömstad. Vi inleder med en gemensam lunch och besöker sedan Tjärnös marina laboratorium, samtalar med forskare där och tar en kortare båttur i området (om vädret och ev. andra omständigheter tillåter). Under eftermiddagen ges tid till att samtala kring hur Västsverige kan bli ett fäste för bioinnovation ifrån havet. Ett fokus som bland annat kopplar till ny regional utvecklingsstrategi i Västra Götaland och dess skrivningar om bioekonomi.