Nytt forskningsinstitut för mångreligiositet och sekularitet

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. För att bidra till att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

Fyra Södertörn-forskare skriver populärvetenskapliga böcker i samarbete med Norstedts

Pressmeddelanden Södertörns högskola

I våras annonserade Södertörns högskola och Norstedts ett samarbete mellan högskolan och förlaget där ett antal forskare skulle väljas ut för att skriva populärvetenskapliga böcker baserade på deras forskning. Det står nu klart vilka fyra författare som valts ut att delta.

Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behöver världshaven planeras för att överleva i framtiden. Men risken för obalans i maktrelationerna är stor visar ny forskning.

Nyheter om konflikten i Ukraina används som vapen

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Mediernas bild av Ukrainakonflikten är starkt präglad av historiska och kulturella mönster. Det visar en undersökning av hur medier i såväl Ukraina som Ryssland, Polen och Sverige bevakat konflikten. Publiken i de fyra länderna får små möjligheter att förstå den andre och att se konflikten ur olika perspektiv.

Ny forskning om behandlingspersonal: Manlig muskelstyrka går före kvinnlig kompetens

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Kvinnlig behandlingspersonal måste ha formella meriter, för män räcker det med muskelstyrka för att ses som professionell.