Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

Ny samarbetsmodell mellan forskare och organisationer

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) lanserar en ny version av Flexit-tjänster. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan i den här utlysningen skicka in en gemensam ansökan.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar tre nya Flexit-tjänster i samarbete med Rädda Barnen, Lindholmen Science Park och FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare.

Nya forskartjänster till organisationer och företag

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Fler forskare ger sig ut i samhället

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Fyra nya Flexit-forskare

Pressmeddelanden Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fyra nya Flexit-forskare. Under tre år forskar de inom organisationer som är i behov av forskning