Emil Bood blir ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Vid årsskiftet tillträder Emil Bood som ny verksamhetschef för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) och FAVAL Validering AB. Han kommer närmast från rollen som tf regionchef på Folkuniversitetet med över 10 års erfarenhet av bland annat studie- och yrkesvägledning och verksamhetsledning inom högre utbildning.

Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Ny branschplattform för fastighetsbranschen lanseras

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

En ny branschplattform, jobba-i-fastighetsbranschen.se, lanseras den 31 mars för att öka fastighetsbranschens synlighet externt. Ambitionen är att marknadsföra branschen bredare för att öka dess attraktionskraft. Bakgrunden till utvecklandet av plattformen är att fastighetsbranschen lider av stor kompetensbrist och behöver anställa fler än 15 000 personer innan år 2027.

DigiFast - Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Lindholmens tekniska gymnasium först ut som Branschrekommenderad skola – Fastighet

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Den 15 januari firade elever och personal på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg tillsammans med lokala fastighetsbolag att skolan fått utmärkelsen Branschrekommendera skola – Fastighet. Branschrekommendationen är ett sätt att säkerställa kvaliteten på inriktningen Fastighet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram.

Fastighetsbranschen i framkant med unika valideringsverktyget FAVAL

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen lanserar validering i branschvalideringsverktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Ger gymnasieutbildningen den kompetens som skolan utlovar?

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen är utvald att delta i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov inom gymnasieskolan. Försöksverksamheten är unik och införandet av ett yrkesprov kommer att tydliggöra huruvida eleverna har tillgodogjort sig relevant kompetens för arbetsmarknaden. Försöket kommer att starta hösten 2018 och pågå fram till 2021.

Fastighetsbranschen lanserar verktyg för att rekrytera nya svenskar!

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen är i akut behov av ny arbetskraft och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, satsar nu på att nå nya grupper och få in nytt blod i branschen. En grupp med stora, outnyttjade resurser är de nya svenskarna, och därför lanserar FU nu en rad verktyg för att underlätta mottagandet och integrerandet av de nya svenskarna i fastighetsbranschen.

Lena Hallengren inleder FUs stämma

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Idag inleder Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, FUs föreningsstämma. Hon pratar om utskottets arbete som på senare tid bland annat handlat om tioårig grundskola och möjligheten till skriftliga ordningsomdömen på gymnasiet och högstadiet.

Givande branschmöte i Örebro

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Branschmötet i Örebro den 28 april bjöd på givande diskussioner och nya synvinklar. Fokus för dagen var kompetensfrågan inom fastighetsbranschen. Mötet arrangerades av Region Örebro län i samarbete med FU (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd), Arbetsförmedlingen och Cityakademin Örebro kommun.