Sju myter och fakta om energiåtervinning

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Det sprids många myter kring energiåtervinning och import av avfall. Är det till exempel sant att vad som helst kan åka in i ugnarna? Eller att Sverige är på väg att bli Europas soptipp? Svaret är nej.

Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt?

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

”Sopförbränning sprider en massa gifter till luft och vatten.”

Skatt på förbränning utreds – Avfall Sverige välkomnar bred analys

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Regeringen ska utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Utredningen ska även kopplas till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Kammarrättslagman Petter Classon blir utredare och uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Här är landets bästa avfallskommuner

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Kraftig kritik mot fosforförslag

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB