Öppet seminarium med Saul Friedländer

Pressmeddelanden Södertörns högskola

En av de stora auktoriteterna inom forskningen om nazismen, Saul Friedländer, kommer till Södertörns högskola för att hålla en föreläsning den 14 februari.

Dalai Lama föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 15 april besöker Dalai Lama Södertörns högskola. Studenter kommer att inbjudas till hans föreläsning ”A Human Approach to World Peace”. Dalai Lama har valt att besöka lärosätet på grund av dess mångkulturella profil och ambitioner att verka för integration och förståelse i samhället.

Världsledande konsthistoriker till Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

T. J. Clark, världsledande konsthistoriker, föreläser den 9 november på Södertörns högskola om Picassos målning ”Guernica”.

Världsledande medieforskare föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Professor Sandra Braman är under fem veckor gästprofesor vid Södertörns högskola. Den 26 oktober klockan 13-15 håller hon ett öppet seminarium på temat "Internet Architecture and Social Policy: Technical Treatment of Legal and Policy Issues in the Internet Design Process". Hennes forskning rör frågor om mediepolicy och reglering i anslutning till nya medie- och kommunikationstekniker.

Mignolo vänder världsbilden utifrån ursprungsfolken

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 4 oktober kl 14-16 föreläser Walter Mignolo på Södertörns högskola. Han menar att vi måste sätta oss in i ursprungsfolkens kunskapssystem för att få en jämlik värld. Om den europeiska världen inte var mer utvecklad än den amerikanska ursprungsbefolkningens, varför utgår då vår historieskrivning bara från de gamla grekerna?

Expert på kärnvapennedrustning till Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

David Holloway är en av världens främsta experter på relationen öst-väst, kärnvapennedrustning samt president Obamas rådgivare i nedrustningsfrågor. Han är professor i historia och statsvetenskap vid Stanford University. Den 29/9 föreläser han på Södertörns högskola om kärnvapen och det kalla kriget i Europa.

Ralph Nader föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Time Magazine har utnämnt honom till en av de 100 mest inflytelserika amerikanerna under 1900-talet. Den 23/9 föreläser den tidigare presidentkandidaten Ralph Nader på temat "Can we save the world by consumption? Young consumers as a change factor".

Historieteoretikern Hayden White föreläser vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Hayden White, en av de världsledande forskarna inom historieteori, håller den 28 maj kl 13-15 en öppen föreläsning vid Södertörns högskola ”The Holocaust from the Outside”. White, vars forskning haft ett djupgående inflytande inom modern humaniora, ingår i en internationell expertgrupp kopplad till forskningsprogrammet Tid, minne, representation.

Högskolestudier på sommarlovet?

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Att läsa på högskolan blir i sommar verklighet för några skolelever från Botkyrka kommun. Den 12-18 juni följer 16 elever en naturvetenskaplig sommarkurs på Södertörns högskola.