Polens och Tysklands ambassadörer föreläser när två utställningar invigs på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Donatella della Porta föreläser på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den 24 januari ger Donatella della Porta, professor i sociologi vid European University Institute, en öppen föreläsning på Södertörns högskola om demokrati i proteströrelser. Föreläsningen, som är en del av en internationell forskningskonferens om vänsterradikala rörelser, ges i serien Södertörn Lectures och kommer även att ges ut som skrift.

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

Pressmeddelanden Misa AB

16 april kl 14.30  på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg).

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.

Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd

De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för  personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning!

Välkomna till vår monter DO2:06!

Föreläsning om Kongo på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Den prisbelönte författaren och forskaren David Van Reybrouck håller den 19 oktober en öppen föreläsning på Södertörns högskola, med anledning av att hans bok ”Kongo – en historia” ges ut på svenska.

Statsminister Fredrik Reinfeldt föreläser för Södertörns högskolas studenter

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Måndagen den 15 oktober klockan 10-11 föreläser statsminister Fredrik Reinfeldt om EU för Södertörns högskolas studenter.

Seminarium om hur Nya Moderaterna skapades

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Ulrica Schenström berättar vid ett öppet seminarium den 7 juni på Södertörns högskola om arbetet med att skapa Nya Moderaterna och om läget idag.

Journalister och webbutvecklare grävde scoop tillsammans

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Helgen 5-6 maj, anordnades Sveriges första hackathon i datajournalistik. 33 journalister, utvecklare och grafiker samlades på Södertörns högskola för att under 24 timmar arbeta med Stockholms stads öppna data. Resultatet blev fem datajournalistiska projekt från några av Sveriges ledande nyhetsredaktioner.