Nya rön om fästingvirusets evolution

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Forskare har undersökt och daterat evolutionen hos TBE-viruset och det närbesläktade fästingviruset louping ill. Deras studie kastar ljus på historiska händelser som lett till ett utvecklingssprång för dessa virus.

Strategier för att upptäcka och studera TBE-virus

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Wessam Melik har i sin avhandling utvecklat strategier för att studera TBE-virus direkt från insamlade fästingar i Östersjöområdet. Han har även upptäckt att virusets aktivitet är olika beroende på vilken cellmiljö som det befinner sig i.

Temperaturen kan vara avgörande för spridning av TBE

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Det finns indikationer på att aggressivare former av den fästingburna sjukdomen TBE breder ut sig och kommer närmare Sverige.  Magnus Johansson och hans kollegor undersöker hur viruset sprids och förökar sig.