Havererad ersättningsutredning – ett svek mot svenska musiker

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Med Utredningen om vissa ersättningsfrågor (Ju 2021:04) gavs möjlighet att föreslå en så kallad oavvislig ersättningsrätt, en garanterad minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. En möjlighet som inte tagits tillvara och viktig tid har nu förlorats. Utan rimliga ersättningar vid streaming riskerar musikers villkor att försämras ytterligare. Det menar Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), som representerar närmare 50 000 artister och musiker.

Rekordresultat för SAMI 2021

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Efter ännu ett år av pandemi visar SAMI upp ett rekordresultat för 2021. De totala intäkterna ökade med nära 25 procent, där de internationella ersättningarna står för den största ökningen, och utbetalningarna ökade med hela 40 procent jämfört med föregående år.

Modern upphovsrätt - en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

I en debattartikel i Altinget i dag bemöter musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) den kritik som Paula Bieler Eriksson riktat mot upphovsrätten och en av regeringen nyligen tillsatt utredning om ett införande av en oavvislig rätt till ersättning för artister och musiker. SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

Ny utredning kan ge artister och musiker bättre ersättning

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) välkomnar att regeringen i dag har tillsatt en utredning om möjligheten att införa en oavvislig rätt till ersättning när musik spelas i exempelvis digitala tjänster.

Ny kampanj: Fixa cashen hjälper unga musikskapare att få ersättning för sin musik

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationerna Ifpi Sverige, SAMI och Stim lanserar idag en gemensam kampanj, Fixa cashen, för att nå ut till unga musikskapare och utövare och informera om deras rätt till ersättning. I tre filmer med Lilla Al-Fadji i huvudrollen ska rättighetshavare få upp ögonen för hur de tre organisationerna kan hjälpa dem.

SAMI träffar avtal med den indiska organisationen ISRA

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI och Indian Singers’ Association (ISRA) har undertecknat ett utväxlingsavtal avseende både ersättningar och medlems- och repertoardata. Avtalet omfattar ersättningar för musikanvändning i radio- och tv, samt offentligt framförande.

SAMI och brittiska PPL i nytt samarbete med svenska musiktechbolaget Auddly

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationerna samarbetar kring unik identifiering av artister och musiker på inspelningar.

Rekordstor septemberutbetalning från SAMI i år igen

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

I dag betalar SAMI ut 57,2 miljoner till 9 958 av sina rättighetshavare, vilket innebär ännu en rekordutbetalning för organisationen. Redan förra året gjorde Sami en av sina största utbetalningar någonsin i september, då på 57,4 miljoner kronor, men för bara tio år sedan betalade organisationen ut nästan lika mycket på ett helt år.

The Cardigans i Samis och Stims nya musikvideo utan musik

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Upphovsrättsorganisationerna Sami och Stim fortsätter att uppmärksamma värdet av riktig musik. Först ut var E-Type, sedan Backyard Babies – och nu har turen kommit till Sveriges stora 90-talsunder The Cardigans och deras låt My favourite game.

SAMI starkare än någonsin

Pressmeddelanden Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Samis föreningsstämma antog under onsdagskvällen årsredovisningen för 2016 som visar upp ännu ett rekordresultat för upphovsrättsorganisationen. Den totala utbetalningen till artister och musiker uppgick förra året till 139 miljoner kronor, vilket är en ökning med närmare åtta procent från föregående år. Därutöver har drygt 144 miljoner kronor avsatts för framtida utbetalningar.