Västra Götalandsregionen kommenterar beslut av utvecklingscentrum för batterier i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Volvo Cars och Northvolt har fattat beslut om att bygga ett forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg för batterier som ska tillverkas i en planerad batterifabrik. I centret utvecklas kommande generationer av hållbara batterier.

Kraftsamling kring energi i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

För att stärka arbetet kring energifrågor i Västra Götaland görs nu en stor satsning för att knyta ihop energikontoret Hållbar Utveckling Väst med de regionala kunskapsplattformarna för sol, vind och biogas. Dessutom kopplas de till innovationssystemet genom Innovatum AB som blir huvudman för den nya organisationen. 

Vindkraft - goda förutsättningar men stora utmaningar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk hos Energimyndigheten.

Smart upphandling och energioptimering gav VGR:s miljöstipendium

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017. 

Två regionala projekt vinnare på sol

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Två regionala insatser belönades när Solenergi Sverige belönade de bästa solsatsningarna 2015. Solcellsparken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning låtit bygga och resultaten av samverkan i 23 kommuner inom överenskommelsen Sol i Väst som ska bidra till att minska fossilberoendet enligt klimatstrategin för Västra Götaland. De har blivit framgångsrika tack vare bred samverkan och förankring, och målmedvetenhet.