Kunglig glans och landsbygdsminister på Ekomatcentrums 25-årsjubileum och årets Ekomatsliga

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

I år får Ekomatsligan kungligt besök. H.K.H. Prins Carl Philip närvarar tillsammans med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Svenskt konkurrerar ut ekologiskt i offentlig sektor

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

Sveriges kommuner och regioner prioriterar svensk konventionell mat framför ekologisk.

Ekomaten minskar i kommuner och regioner!

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

Ekomatcentrums senaste statistik visar att ekoinköpen minskar för första gången på 20 år i offentlig sektor.