Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Fler kvinnor handlar hållbart – men männen halkar efter

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Nästan en av tre svenskar, 27 procent, är mer benägna att handla begagnat mode idag jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning*, där svenskarnas relation till att handla second hand presenteras.

Samarbete krävs för en av vår tids stora miljöutmaningar

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

”Mängden plast i vårt avfall måste minska och vi måste använda den plast vi har mer resurseffektivt”. Det skriver en rad skribenter i en debattartikel i Aktuell hållbarhet 3 juli. De lyfter en rad bra förslag. Men vi saknar några, som skulle göra det möjligt att på allvar ta sig an plastfrågan ur ett cirkulärt perspektiv.

Seminarium i Almedalen: Avfallspolitiken nu och i framtiden

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Tid & plats: Tisdag 4 juli kl.10:15-11:15, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22

Miljöminister Karolina Skog talare på 70 års-jubilerande Avfall Sveriges årsmöte

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Från häst och vagn till den allra senaste tekniken med förarlösa sopbilar. Den svenska avfallshanteringen har gått igenom en svindlade resa vilket 70 års-jubilerande branschorganisationen Avfall Sverige tar upp vid sitt årsmöte i Örebro den 30 – 31 maj.

Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi i praktiken

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i det som inte kan materialåtervinnas och att minimera de rester som blir över.

22 punkter för en bättre resurshushållning

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Avfall Sverige välkomnar denna nya process. Vi bidrar nu till fortsättningen med 22 förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som leder till bättre resurshushållning i Sverige. Här finns alla förslagen.

Kommunernas roll viktig för övergången till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.

Gram Malmö, Göteborgs Stad och En Köpfri Dag utsedda till årets avfallsminskare

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Nu har Sveriges främsta avfallsminskande aktiviteter korats och under våren 2017 tävlar de om titeln Europas bästa.

Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ om nya regler inom avfallsområdet

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Miljödepartementet har arbetat fram ett förslag om övergripande nya regler inom avfallsområdet.