Eskilstuna kommun avslutar samarbete med Eskilstuna United med anledning av nya förutsättningar

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan 2019 samarbetat med Eskilstuna United i projektet Work United som syftar till att bidra med att få fler i jobb.

Eskilstuna kommunkoncern ställer sociala krav vid upphandlingar

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

I syfte att skapa möjligheter och för att underlätta för invånare att nå egen försörjning ställer nu Eskilstuna kommunkoncern sociala krav i sina upphandlingar.

Förslag om skärpta regler inom försörjningsstöd för kostnader som inneboende

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun skärper kontroller av försörjningsstöd. Som ett led i detta föreslås nu krav på verifikationer för kostnader som inneboende samt schabloner för vissa utgiftsposter.

Dags att börja söka sommarjobb hos Eskilstuna kommun

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Nu har Eskilstuna kommun börjat utannonsera lediga sommarjobb. Den stora mängdrekryteringen för sommarjobb är inom vård- och omsorg. Andra lediga tjänster utannonseras löpande under våren.

Ny studie: Studiecirkel ger utrikes födda jobb

Pressmeddelanden Studieförbunden

Ny nationalekonomisk analys om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning, särskilt hos gruppen utrikes födda. Detta gäller inte bara arbetsinriktade cirklar utan också allmänna studiecirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

Ny rapport visar på fortsatt kompetensbrist inom fastighetsbranschen

Pressmeddelanden Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen om rekryteringsbehovet på fem års sikt. Sammanfattningen presenteras nu i en rapport som visar ett fortsatt stort rekryteringsbehov på ca 10 000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Eskilstuna kommun erbjuder 700 jobb och 600 feriepraktikplatser till ungdomar i sommar

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Nu uppmanar Eskilstuna kommun ungdomar att söka sommarjobb och feriepraktikplats hos kommunen. Det finns cirka 700 sommarjobb samt 600 feriepraktikplatser att söka.

Eskilstuna kommun kickar igång jobbsamarbete med fotbollsklubben United

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

12 december skrevs ett avtal under av fotbollsklubben Eskilstuna Uniteds ordförande Anna Linnakallio och Thure Morin, förvaltningschef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen på Eskilstuna kommun. Beslutet klubbades under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde samma dag. Syftet med avtalet är att verka tillsammans för att få fler personer i jobb.

Fler jobb kan skapas via samarbete mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna United

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och fotbollsklubben Eskilstuna United DFF har för avsikt att inleda ett samarbete, Work United, för att få fler personer i jobb. På arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 12 december tas ärendet upp för beslut. Med anledning av detta bjuds media in till en presskonferens på Tunavallen.

Nu startar ansökan till yrkesutbildningar i Eskilstuna där nio av tio får jobb

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Onsdagen den 12 december öppnar Komvux ansökan till 14 olika yrkesutbildningar inom flera olika branscher. Det är utbildningar som ofta leder till jobb.