Offentlig sektor köper kontorsmöbler för 3,5 miljarder

Pressmeddelanden PublicInsight

Offentliga köpare har köpt in kontorsmöbler för 3,5 miljarder kronor under 2020. Hälften av inköpen står kommunerna för. Det visar en ny kartläggning som PublicInsight presenterar.

Elinstallationer för 6,8 miljarder på offentlig marknad

Pressmeddelanden PublicInsight

Drygt 2 000 elinstallationsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till över 6,8 miljarder och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens offentliga affärer. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Klimatprofil ger Spendrups och Carlsberg mediebevakning

Pressmeddelanden NewsMachine AB

Denna vecka har NewsMachine tittat på publiciteten för några av bryggeribranschens främsta företrädare Spendrups, Carlsberg, Åbro och utmanarbryggeriet Oppigårds från 1 januari 2018 till nu.

Mark- och anläggningsföretag gjorde affärer för över 11 miljarder på den offentliga marknaden

Pressmeddelanden PublicInsight

Fler än 9 000 företag inom mark och anläggning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 11,8 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Småföretagsbarometern 2021: Efter ett dramatiskt år ser småföretagen en tydlig vändning

Pressmeddelanden Företagarna

Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar att landets småföretag har drabbats hårt av coronapandemin. Konjunkturen försvagades kraftigt under det senaste året. Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Nu vänder det dock uppåt igen och småföretagen är mycket optimistiska inför framtiden.

Nätdoktorerna med mest publicitet i media

Pressmeddelanden NewsMachine AB

I veckan har NewsMachine tagit fram en rapport om vilka nätdoktor som har mest medieexponering. Kry hamnar på en stark första plats.

Innovationsplattform med Västernorrland och PublicInsight

Pressmeddelanden PublicInsight

Efter statsminister Stefan Löfvéns och Nationella innovationsrådets besök i Västernorrland tas nu viktiga initiativ för en digital innovationsplattform som ska underlätta samverkan och driva förändring och utveckling. PublicInsight, ett företag med erfarenhet av både offentlig upphandling och dataanalyser, har fått uppdraget av Bron Innovation att tillsammans med GovTech-ekosystemet leda arbetet med en förstudie.

Om Tegnell och flockimmunitet

Pressmeddelanden NewsMachine AB

Det går inte att hitta ett enda citat i svensk media där Anders Tegnell beskriver flockimmunitet som den svenska strategin mot coronaspridningen, förrän boken ”Flocken” presenteras i november 2020.

Genomförd utvärdering av Timrå kommuns hantering av coronaviruset

Pressmeddelanden Timrå kommun

En oberoende utvärdering av KPMG har genomförts gällande Timrå kommuns hantering av coronaviruset. Rapporten visar ett antal framgångsfaktorer men också områden som behöver utvecklas.

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Pressmeddelanden Naturvårdsverket

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.