Inspiration och verktyg för en grönare predikstol

Pressmeddelanden Verbum AB

Hur går det att predika hoppfullt mitt i en pågående klimatkris? Hur kan evangelium predikas utan att blunda för utmaningarna det innebär att leva mer hållbart? Detta är frågor som författaren Magdalena Sjöholm diskuterar i en bok som ger inspiration och verktyg för en grönare predikstol.

Ny bok med berättelser om förlust av närstående

Pressmeddelanden Verbum AB

En del av livet innehåller starka och sköra berättelser om förlust av närstående. Tillsammans med författaren Sandra Signarsdotter möter vi nära anhörigas egna tankar. Vad gjorde de för att hantera sin sorg och orka gå vidare?

Ny lärobok ger kyrko- och samfundskunskap

Pressmeddelanden Verbum AB

Kyrko- och samfundskunskap ger en introduktion till de kristna kyrkor, samfund och rörelser som finns i Sverige och världen idag. Syftet med boken är att ge grundläggande kunskaper om vad som utmärker olika kyrkosamfund, hur deras gudstjänstliv gestaltar sig och hur deras relation till varandra och andra religioner har utformats.

Upptäck ditt liv i Bibelns berättelser

Pressmeddelanden Verbum AB

Ulf Lindgrens Öppna Bibeln, Upptäck ditt liv i den stora berättelsen visar hur Bibelns texter kan fungera som speglar i vilka vi kan upptäcka oss själva och vårt eget liv. Boken är tänkt att kunna användas både för självstudier och för läsning eller samtal i grupp.

Ny utgåva av Kyrkokalendern ger inspiration till en inkluderande gudstjänst

Pressmeddelanden Verbum AB

Hur är den gudstjänst som lyckas beröra var och en som kommer, oavsett språk och ålder? Hur ska psalmer och musik väljas så att det blir en mix mellan gamla psalmskatter och vår tids språk och uttryck i gudstjänsten? Går det att förena, att förvalta språk och uttryck från svunna tider med aktuella frågor och toner?

Matrikeln för Svenska kyrkan fyller 75 år

Pressmeddelanden Verbum AB

I årets utgåva av Matrikeln för Svenska kyrkan belyser Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, prästmatrikelns historia och bakgrund från tidigt 1800-tal till idag. Jubileumsutgåvan innehåller även heraldikern Bengt Olof Käldes alla stiftsvapen i färg.

Reviderad utgåva av diakonal grundbok

Pressmeddelanden Verbum AB

I Diakoni – reflektion och praktik diskuteras diakonins rötter i den bibliska berättelsen och i den kristna kyrkans historiska arbete bland fattiga och nödställda. Hur bör diakonalt arbete förstås idag?

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström aktuell med reviderad utgåva av Pilgrimsliv

Pressmeddelanden Verbum AB

Pilgrimsliv, Handbok för vandrare finns nu i en reviderad och omarbetad utgåva med två nya kapitel, ett med Hans-Erik Lindströms livsberättelse och ett om pilgrimsstaven som ska vara ett stöd för pilgrimen under livet.

Ny bok ger gott stöd i församlingsarbetet!

Pressmeddelanden Verbum AB

I Kompass framtiden ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation.

Ny bok med teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv

Pressmeddelanden Verbum AB

Försoningens väg beskriver den själavårdande försoningsprocessen. Författarna fördjupar, med teologiska och diakonala reflektioner, förståelsen av försoning och hur vi kan stödja människor med försoningsprocesser.