Lägesrapport VGR: Gott om lediga vaccinationstider för höstdosen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

För en månad sedan började vaccinatörerna i Västra Götalandsregionen att vaccinera invånare över 65 år med en påfyllnadsdos mot covid-19. Sedan dess har lite mer än var fjärde invånare i åldersgruppen i Västra Götaland tagit möjligheten, visar preliminära siffror. "Det bekymrar mig och jag vill uppmana alla som är över 65 år att ta höstdosen mot covid-19", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Tiden räknas – patienters och närståendes upplevelser av cancervård

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, har sammanställt 121 berättelser från patienter med cancerdiagnoser eller deras närstående. I nästan hälften av fallen känner patienten att diagnos och behandling fördröjts, något som också bekräftas av vårdgivaren.

Vaccination mot covid-19 inför höst- och vintersäsongen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Även personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill. Du hittar alla vaccinatörer på Västra Götalandsregionens samlingssida. "Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det. Covid-19 brukar spridas mer under höst- och vintermånaderna och vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Västerhavsveckan 6-14 augusti 2022 – en temavecka för havsmiljön

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu är det snart dags för Västerhavsveckan, i år den 6 - 14 augusti med festlig invigning i Fjällbacka, där bland annat tidigare miljöminister Isabella Lövin medverkar.

Ny rapport: Inga tydliga fördelar eller risker för mamma och barn med samma barnmorsketeam

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Att den gravida får vård av samma barnmorska eller barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård är en vårdform som prövats på olika ställen i Sverige och i världen. Enligt en ny rapport om evidensläget för vårdformen förbättrar den inte det medicinska resultatet för mor och barn.

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet har nu träffats och haft sitt första möte.

Sjukhusdirektörerna i VGR: Så satsar vi på sjuksköterskor som arbetar i dygnetruntvården

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Hög arbetsbelastning och en oförutsägbar vardag gör att sjukhusen får allt svårare att behålla sjuksköterskor. Nu presenterar sjukhusdirektörerna i Västra Götalandsregionen åtgärder för att ge medarbetare bättre arbetsmiljö och för att säkra vårdens kompetensförsörjning.

Lägesrapport VGR: Nära 60 procent av de över 50 vaccinerade med tredje dosen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har mycket god kapacitet för att möta efterfrågan nu när alla över 18 år kan boka tid för tredje dosen och för det nya kortare dosintervallet. "Vi har gott om vaccin och vaccinatörer som är på tårna. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt tar tillfället i akt och skyddar sig mot covid-19", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen (VGR).

Lägesrapport VGR: Kraftig ökning av antalet bekräftade fall av covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 52 var antalet nya bekräftade fall 7886 av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning med 104 procent jämfört med julveckan, v 51. Ökningen av fallen sker i hela regionen och i alla åldersgrupper.