VGR intensifierar arbetet med fullföljda studier

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I år var det 3 091 elever i Västra Götaland som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar 17 % av avgångsklassen. Det är en förbättring jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 19 %, men det är fortfarande oroväckande. Idag beslutar regionstyrelsen om riktningen för det fortsatta arbetet, med målsättningen att fler elever ska fullfölja sina studier.

Här är vinnarna av Cykelvänlig arbetsplats 2018

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Årets cykelvänligaste arbetsplats heter DH Solutions i Halmstad. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för cykling till och i jobbet. Utmärkelsen Årets raket går till Kommunrehab i Vänersborg för sitt idoga arbete med att göra det enkelt att cykla i tjänsten. Årets nykomling är Länsstyrelsen i Västra Götaland som satsat stenhårt för att göra samtliga sina arbetsplatser i länet cykelvänliga.

Ö-trio får priset Författarnas bästa bibliotek

Pressmeddelanden VGR Kulturutveckling

Kultur i Väst och Författarcentrum Väst delar varje år ut priset till ett bibliotek som under året visat på självständighet och nytänkande när det gäller bokningar av författare. I år tilldelas priset tre bibliotek som genom samarbete lyckats locka flera stora namn till sina författarkvällar. Priset Författarnas bästa bibliotek 2018 går till Orusts, Tjörns och Öckerös bibliotek.

Västra Götalandsregionens kulturbudget för 2019

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden har fastställt budget för 2019. I fokus är integration, framtagande av ny kulturstrategi för 2020-2023 och översyn av förvaltningar. Bland satsningarna nästa år syns bland annat medie- och informationskunnighet, danslyft och cirkus.

Kultursatsning med pilotprojekt inom digitalisering

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar medel för att genomföra pilotprojekt inom digitalisering för konstnärlig- och kulturell utveckling. Pilotprojekten ska bidra till att utveckla interaktivitet och medskapandeprocesser, bidra till nyskapande och ökad tillgänglighet.

De får Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) till 17 organisationer på sammanlagt 7 875 000 kronor.

Satsning på samtida cirkus i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör samarbetar i pilotprojektet Cirkus i Väst för att utveckla den samtida cirkusen i Västra Götaland. Stora Teatern, som projektleder satsningen, får 750 000 kronor i stöd till pilotprojektet från Kulturnämnden.

Studie visar: stor potential att lösa transportbehovet – med cykel

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vardagspendlingen till jobb och skolor i Västra Götaland har stor potential att bli mer hållbar än vad den är idag. Det visar Potentialstudien för gång, cykel och elcykling, som har genomförts under våren 2018 på uppdrag av Hållbart resande väst.

Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Samarbete mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner vidgar deltagandet

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Sedan 2013 har kulturnämnden finansierat ett samarbetsprojekt mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner, Folkbildning och kultur i samverkan. Nu är utvärderingen av Folkbildning och kultur i samverkan 2013–2017 klar. Jan-Erik Alfredsson skriver i utvärderingen:- Framför allt är det syftet med att vidga deltagandet som uppnåtts i mycket hög utsträckning.