Driftchefer hos Västfastigheter får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Nu åtgärdas problemen med de nya parkeringsautomaterna på Västra Götalandsregionens sjukhus

Pressmeddelanden Västfastigheter

De nya parkeringsautomaterna vid Västra Götalandsregionens sjukhus fungerar för de flesta besökare men alltför många upplever dem svåra att använda. För att göra det möjligt för ALLA att på ett så enkelt sätt som möjligt betala för sin parkering sätter nu Västfastigheter tillbaka automater från den gamla maskinparken på alla större parkeringsytor. Detta innebär att den tidigare modellen kompletterar de nya automaterna.

Två regionala projekt vinnare på sol

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Två regionala insatser belönades när Solenergi Sverige belönade de bästa solsatsningarna 2015. Solcellsparken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning låtit bygga och resultaten av samverkan i 23 kommuner inom överenskommelsen Sol i Väst som ska bidra till att minska fossilberoendet enligt klimatstrategin för Västra Götaland. De har blivit framgångsrika tack vare bred samverkan och förankring, och målmedvetenhet.