Både framtidstro och allvar på ny skogskonferens

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det var både glädje och allvar när drygt 50 personer företagare, forskare och personer från myndigheter och intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i skogen.

Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.

Nytt digitaliseringsstöd ska stötta föreningslivet och öka tillgången till kultur

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

En livesänd konsert på bygdegården eller en bättre webbplats för det lokala fotbollslaget, möjligheterna med det nya digitaliseringsstödet är stora och omfattar allt från fiberanslutning till nya projektorer i samlingslokalen.

Projektstöd för att öka hälsan hos nyanlända barn, få barn i grundskolan att fullfölja sina studier och för att minska ensamheten hos äldre

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Projektstöd för att hjälpa nyanlända barn, barn i grundskolan och äldre invånare har kunnat sökas av kommunerna i södra hälso- och sjukvårdsnämndens område i Västra Götaland. Tio ansökningar beviljades.

Tiden räknas – patienters och närståendes upplevelser av cancervård

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, har sammanställt 121 berättelser från patienter med cancerdiagnoser eller deras närstående. I nästan hälften av fallen känner patienten att diagnos och behandling fördröjts, något som också bekräftas av vårdgivaren.

Västra Götalandsregionen medverkar under Frihamnsdagarna

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 25–27 augusti blir Göteborg landets politiska mittpunkt när flera partiledare talar på Frihamnsdagarna. Sedan förra året har Frihamnsdagarna vuxit sig dubbelt så stort och bjuder nu på 150 programpunkter. Evenemanget som även livesänds är gratis och öppet för alla. Och självklart finns Västra Götalandsregionen på plats.

Vaccination mot covid-19 inför höst- och vintersäsongen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Även personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill. Du hittar alla vaccinatörer på Västra Götalandsregionens samlingssida. "Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det. Covid-19 brukar spridas mer under höst- och vintermånaderna och vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom", säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Alternativ undersökningsmetod ger säkrare gallstensoperationer

Pressmeddelanden Sjukhusen i väster

Sedan metoden började att användas på Frölunda specialistsjukhus 2009 har inte en enda patient fått operationsrelaterade gallgångsskador.

Extra prisregn över regionens stipendiater

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar närmare tre miljoner kronor till årets kultur- och arbetsstipendiater. Nytt för i år är också att antalet arbetsstipendier höjts från 15 till 25. Ett stipendium för konstcuratorer delas också ut för första gången.